Vin.Win
Lucky88
ĐỘIHẠNGKẾT QUẢTRẬNTHẮNGHÒATHUAĐIỂM
TỔNG HỢP
VÒNG/BẢNG A
Hàn Quốc 1 Vòng loại trực tiếp 3 3 0 0 9
Đài Bắc Trung Quốc 2 Vòng loại trực tiếp 3 2 0 1 6
Indonesia 3 3 1 0 2 3
Maldives 4 3 0 0 3 0
VÒNG/BẢNG B
Trung Quốc 1 Vòng loại trực tiếp 3 3 0 0 9
Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu 2 Vòng loại trực tiếp 3 2 0 1 6
Hồng Kông, Trung Quốc 3 Vòng loại trực tiếp 3 1 0 2 3
Tajikistan 4 3 0 0 3 0
VÒNG/BẢNG C
Nhật Bản 1 Vòng loại trực tiếp 2 2 0 0 6
Việt Nam 2 Vòng loại trực tiếp 2 1 0 1 3
Thái Lan 3 Vòng loại trực tiếp 2 0 0 2 0
SÂN NHÀ
VÒNG/BẢNG A
Đài Bắc Trung Quốc 1 2 2 0 0 6
Hàn Quốc 2 1 1 0 0 3
Indonesia 3 2 1 0 1 3
Maldives 4 1 0 0 1 0
VÒNG/BẢNG B
Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu 1 2 1 0 1 3
Trung Quốc 2 1 1 0 0 3
Hồng Kông, Trung Quốc 3 2 1 0 1 3
Tajikistan 4 1 0 0 1 0
VÒNG/BẢNG C
Nhật Bản 1 1 1 0 0 3
Việt Nam 2 1 1 0 0 3
Thái Lan 3 1 0 0 1 0
SÂN KHÁCH
VÒNG/BẢNG A
Hàn Quốc 1 2 2 0 0 6
Đài Bắc Trung Quốc 2 1 0 0 1 0
Indonesia 3 1 0 0 1 0
Maldives 4 2 0 0 2 0
VÒNG/BẢNG B
Trung Quốc 1 2 2 0 0 6
Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu 2 1 1 0 0 3
Hồng Kông, Trung Quốc 3 1 0 0 1 0
Tajikistan 4 2 0 0 2 0
VÒNG/BẢNG C
Nhật Bản 1 1 1 0 0 3
Thái Lan 2 1 0 0 1 0
Việt Nam 3 1 0 0 1 0