Vin.Win
Lucky88
ĐỘIHẠNGKẾT QUẢTRẬNTHẮNGHÒATHUAĐIỂM
TỔNG HỢP
VÒNG/BẢNG A
Ai Cập 1 Vòng loại trực tiếp 3 3 0 0 9
Ghana 2 Vòng loại trực tiếp 3 1 1 1 4
Cameroon 3 3 1 1 1 4
Mali 4 3 0 0 3 0
VÒNG/BẢNG B
Bờ Biển Ngà 1 Vòng loại trực tiếp 3 2 0 1 6
Nam Phi 2 Vòng loại trực tiếp 3 1 2 0 5
Nigeria 3 3 1 1 1 4
Zambia 4 3 0 1 2 1
SÂN NHÀ
VÒNG/BẢNG A
Ai Cập 1 2 2 0 0 6
Cameroon 2 1 0 1 0 1
Ghana 3 1 0 0 1 0
Mali 4 2 0 0 2 0
VÒNG/BẢNG B
Bờ Biển Ngà 1 2 1 0 1 3
Nam Phi 2 1 0 1 0 1
Nigeria 3 2 0 1 1 1
Zambia 4 1 0 0 1 0
SÂN KHÁCH
VÒNG/BẢNG A
Ghana 1 2 1 1 0 4
Ai Cập 2 1 1 0 0 3
Cameroon 3 2 1 0 1 3
Mali 4 1 0 0 1 0
VÒNG/BẢNG B
Nam Phi 1 2 1 1 0 4
Nigeria 2 1 1 0 0 3
Bờ Biển Ngà 3 1 1 0 0 3
Zambia 4 2 0 1 1 1