Vin.Win
Lucky88
ĐỘIHẠNGKẾT QUẢTRẬNTHẮNGHÒATHUAĐIỂM
TỔNG HỢP
VÒNG/BẢNG A
Bồ Đào Nha 1 Vòng loại trực tiếp 3 2 1 0 7
Mexico 2 Vòng loại trực tiếp 3 2 1 0 7
Nga 3 3 1 0 2 3
New Zealand 4 3 0 0 3 0
VÒNG/BẢNG B
Đức 1 Vòng loại trực tiếp 3 2 1 0 7
Chi lê 2 Vòng loại trực tiếp 3 1 2 0 5
Úc 3 3 0 2 1 2
Cameroon 4 3 0 1 2 1
SÂN NHÀ
VÒNG/BẢNG A
Mexico 0 2 2 0 0 6
Nga 0 2 1 0 1 3
Bồ Đào Nha 0 1 0 1 0 1
New Zealand 0 1 0 0 1 0
VÒNG/BẢNG B
Cameroon 0 2 0 1 1 1
Đức 0 2 1 1 0 4
Úc 0 1 0 0 1 0
Chi lê 0 1 0 1 0 1
SÂN KHÁCH
VÒNG/BẢNG A
Mexico 0 1 0 1 0 1
Nga 0 1 0 0 1 0
Bồ Đào Nha 0 2 2 0 0 6
New Zealand 0 2 0 0 2 0
VÒNG/BẢNG B
Cameroon 0 1 0 0 1 0
Đức 0 1 1 0 0 3
Úc 0 2 0 2 0 2
Chi lê 0 2 1 1 0 4