Vin.Win
Lucky88
ĐỘIHẠNGKẾT QUẢTRẬNTHẮNGHÒATHUAĐIỂM
TỔNG HỢP
VÒNG/BẢNG A
Brazil 1 Vòng loại trực tiếp 3 2 1 0 7
Venezuela 2 Vòng loại trực tiếp 3 1 2 0 5
Peru 3 3 1 1 1 4
Bolivia 4 3 0 0 3 0
VÒNG/BẢNG B
Colombia 1 Vòng loại trực tiếp 3 3 0 0 9
Argentina 2 Vòng loại trực tiếp 3 1 1 1 4
Paraguay 3 3 0 2 1 2
Qatar 4 3 0 1 2 1
VÒNG/BẢNG C
Uruguay 1 Vòng loại trực tiếp 3 2 1 0 7
Chi lê 2 Vòng loại trực tiếp 3 2 0 1 6
Nhật Bản 3 3 0 2 1 2
Ecuador 4 3 0 1 2 1
SÂN NHÀ
VÒNG/BẢNG A
Bolivia 0 2 0 0 2 0
Peru 0 1 0 0 1 0
Venezuela 0 1 0 1 0 1
Brazil 0 2 1 1 0 4
VÒNG/BẢNG B
Colombia 0 2 2 0 0 6
Paraguay 0 1 0 1 0 1
Argentina 0 2 0 1 1 1
Qatar 0 1 0 0 1 0
VÒNG/BẢNG C
Ecuador 0 2 0 1 1 1
Chi lê 0 1 0 0 1 0
Uruguay 0 2 1 1 0 4
Nhật Bản 0 1 0 0 1 0
SÂN KHÁCH
VÒNG/BẢNG A
Bolivia 0 1 0 0 1 0
Peru 0 2 1 1 0 4
Venezuela 0 2 1 1 0 4
Brazil 0 1 1 0 0 3
VÒNG/BẢNG B
Colombia 0 1 1 0 0 3
Paraguay 0 2 0 1 1 1
Argentina 0 1 1 0 0 3
Qatar 0 2 0 1 1 1
VÒNG/BẢNG C
Ecuador 0 1 0 0 1 0
Chi lê 0 2 2 0 0 6
Uruguay 0 1 1 0 0 3
Nhật Bản 0 2 0 2 0 2