Vin.Win
Lucky88
ĐỘIHẠNGKẾT QUẢTRẬNTHẮNGHÒATHUAĐIỂM
TỔNG HỢP
VÒNG/BẢNG A
Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất 1 Vòng loại trực tiếp 3 1 2 0 5
Thái Lan 2 Vòng loại trực tiếp 3 1 1 1 4
Bahrain 3 Vòng loại trực tiếp 3 1 1 1 4
Ấn Độ 4 3 1 0 2 3
VÒNG/BẢNG B
Jordan 1 Vòng loại trực tiếp 3 2 1 0 7
Úc 2 Vòng loại trực tiếp 3 2 0 1 6
Lãnh thổ Palastine 3 3 0 2 1 2
Cộng Hòa Ả Rập Syrie 4 3 0 1 2 1
VÒNG/BẢNG C
Hàn Quốc 1 Vòng loại trực tiếp 3 3 0 0 9
Trung Quốc 2 Vòng loại trực tiếp 3 2 0 1 6
Kyrgyztan 3 Vòng loại trực tiếp 3 1 0 2 3
Philippin 4 3 0 0 3 0
VÒNG/BẢNG D
Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran 1 Vòng loại trực tiếp 3 2 1 0 7
Iraq 2 Vòng loại trực tiếp 3 2 1 0 7
Việt Nam 3 Vòng loại trực tiếp 3 1 0 2 3
Yemen 4 3 0 0 3 0
VÒNG/BẢNG E
Qatar 1 Vòng loại trực tiếp 3 3 0 0 9
Ả Rập Saudi 2 Vòng loại trực tiếp 3 2 0 1 6
Liban 3 3 1 0 2 3
Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu 4 3 0 0 3 0
VÒNG/BẢNG F
Nhật Bản 1 Vòng loại trực tiếp 3 3 0 0 9
Uzbekistan 2 Vòng loại trực tiếp 3 2 0 1 6
Oman 3 Vòng loại trực tiếp 3 1 0 2 3
Turkmenistan 4 3 0 0 3 0
SÂN NHÀ
VÒNG/BẢNG A
Bahrain 0 1 0 0 1 0
Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất 0 2 0 2 0 2
Thái Lan 0 1 0 0 1 0
Ấn Độ 0 2 0 0 2 0
VÒNG/BẢNG B
Úc 0 2 1 0 1 3
Lãnh thổ Palastine 0 2 0 1 1 1
Jordan 0 1 1 0 0 3
Cộng Hòa Ả Rập Syrie 0 1 0 1 0 1
VÒNG/BẢNG C
Hàn Quốc 0 2 2 0 0 6
Trung Quốc 0 1 1 0 0 3
Philippin 0 1 0 0 1 0
Kyrgyztan 0 2 1 0 1 3
VÒNG/BẢNG D
Iraq 0 1 1 0 0 3
Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran 0 2 1 1 0 4
Yemen 0 1 0 0 1 0
Việt Nam 0 2 1 0 1 3
VÒNG/BẢNG E
Ả Rập Saudi 0 2 1 0 1 3
Qatar 0 1 1 0 0 3
Liban 0 2 1 0 1 3
Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu 0 1 0 0 1 0
VÒNG/BẢNG F
Nhật Bản 0 2 2 0 0 6
Oman 0 2 1 0 1 3
Uzbekistan 0 1 1 0 0 3
Turkmenistan 0 1 0 0 1 0
SÂN KHÁCH
VÒNG/BẢNG A
Bahrain 0 2 1 1 0 4
Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất 0 1 1 0 0 3
Thái Lan 0 2 1 1 0 4
Ấn Độ 0 1 1 0 0 3
VÒNG/BẢNG B
Úc 0 1 1 0 0 3
Lãnh thổ Palastine 0 1 0 1 0 1
Jordan 0 2 1 1 0 4
Cộng Hòa Ả Rập Syrie 0 2 0 0 2 0
VÒNG/BẢNG C
Hàn Quốc 0 1 1 0 0 3
Trung Quốc 0 2 1 0 1 3
Philippin 0 2 0 0 2 0
Kyrgyztan 0 1 0 0 1 0
VÒNG/BẢNG D
Iraq 0 2 1 1 0 4
Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran 0 1 1 0 0 3
Yemen 0 2 0 0 2 0
Việt Nam 0 1 0 0 1 0
VÒNG/BẢNG E
Ả Rập Saudi 0 1 1 0 0 3
Qatar 0 2 2 0 0 6
Liban 0 1 0 0 1 0
Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu 0 2 0 0 2 0
VÒNG/BẢNG F
Nhật Bản 0 1 1 0 0 3
Oman 0 1 0 0 1 0
Uzbekistan 0 2 1 0 1 3
Turkmenistan 0 2 0 0 2 0