Vin.Win
Lucky88
ĐỘIHẠNGKẾT QUẢTRẬNTHẮNGHÒATHUAĐIỂM
TỔNG HỢP
VÒNG/BẢNG A
Pháp 1 Vòng loại trực tiếp 3 2 1 0 7
Thụy Sỹ 2 Vòng loại trực tiếp 3 1 2 0 5
Albania 3 3 1 0 2 3
Romani 4 3 0 1 2 1
VÒNG/BẢNG B
Xứ Wales 1 Vòng loại trực tiếp 3 2 0 1 6
Anh 2 Vòng loại trực tiếp 3 1 2 0 5
Slovakia 3 Vòng loại trực tiếp 3 1 1 1 4
Nga 4 3 0 1 2 1
VÒNG/BẢNG C
Đức 1 Vòng loại trực tiếp 3 2 1 0 7
Ba Lan 2 Vòng loại trực tiếp 3 2 1 0 7
Bắc Ireland 3 Vòng loại trực tiếp 3 1 0 2 3
Ukraine 4 3 0 0 3 0
VÒNG/BẢNG D
Croatia 1 Vòng loại trực tiếp 3 2 1 0 7
Tây Ban Nha 2 Vòng loại trực tiếp 3 2 0 1 6
Thổ Nhĩ Kỳ 3 3 1 0 2 3
Cộng hòa Séc 4 3 0 1 2 1
VÒNG/BẢNG E
Ý 1 Vòng loại trực tiếp 3 2 0 1 6
Bỉ 2 Vòng loại trực tiếp 3 2 0 1 6
Ireland 3 Vòng loại trực tiếp 3 1 1 1 4
Thụy Điển 4 3 0 1 2 1
VÒNG/BẢNG F
Hungary 1 Vòng loại trực tiếp 3 1 2 0 5
Iceland 2 Vòng loại trực tiếp 3 1 2 0 5
Bồ Đào Nha 3 Vòng loại trực tiếp 3 0 3 0 3
Áo 4 3 0 1 2 1
SÂN NHÀ
VÒNG/BẢNG A
Pháp 0 2 2 0 0 6
Thụy Sỹ 0 1 0 1 0 1
Albania 0 1 0 0 1 0
Romani 0 2 0 1 1 1
VÒNG/BẢNG B
Xứ Wales 0 1 1 0 0 3
Anh 0 2 1 1 0 4
Slovakia 0 1 0 1 0 1
Nga 0 2 0 0 2 0
VÒNG/BẢNG C
Đức 0 2 1 1 0 4
Ba Lan 0 1 1 0 0 3
Bắc Ireland 0 1 0 0 1 0
Ukraine 0 2 0 0 2 0
VÒNG/BẢNG D
Croatia 0 1 1 0 0 3
Tây Ban Nha 0 2 2 0 0 6
Thổ Nhĩ Kỳ 0 1 0 0 1 0
Cộng hòa Séc 0 2 0 1 1 1
VÒNG/BẢNG E
Ý 0 2 1 0 1 3
Bỉ 0 2 1 0 1 3
Ireland 0 1 0 1 0 1
Thụy Điển 0 1 0 0 1 0
VÒNG/BẢNG F
Hungary 0 1 0 1 0 1
Iceland 0 2 1 1 0 4
Bồ Đào Nha 0 2 0 2 0 2
Áo 0 1 0 0 1 0
SÂN KHÁCH
VÒNG/BẢNG A
Pháp 0 1 0 1 0 1
Thụy Sỹ 0 2 1 1 0 4
Albania 0 2 1 0 1 3
Romani 0 1 0 0 1 0
VÒNG/BẢNG B
Xứ Wales 0 2 1 0 1 3
Anh 0 1 0 1 0 1
Slovakia 0 2 1 0 1 3
Nga 0 1 0 1 0 1
VÒNG/BẢNG C
Đức 0 1 1 0 0 3
Ba Lan 0 2 1 1 0 4
Bắc Ireland 0 2 1 0 1 3
Ukraine 0 1 0 0 1 0
VÒNG/BẢNG D
Croatia 0 2 1 1 0 4
Tây Ban Nha 0 1 0 0 1 0
Thổ Nhĩ Kỳ 0 2 1 0 1 3
Cộng hòa Séc 0 1 0 0 1 0
VÒNG/BẢNG E
Ý 0 1 1 0 0 3
Bỉ 0 1 1 0 0 3
Ireland 0 2 1 0 1 3
Thụy Điển 0 2 0 1 1 1
VÒNG/BẢNG F
Hungary 0 2 1 1 0 4
Iceland 0 1 0 1 0 1
Bồ Đào Nha 0 1 0 1 0 1
Áo 0 2 0 1 1 1