Vin.Win
Lucky88
ĐỘIHẠNGKẾT QUẢTRẬNTHẮNGHÒATHUAĐIỂM
TỔNG HỢP
Trung Quốc 1 0 0 0 0 0
Hồng Kông, Trung Quốc 1 0 0 0 0 0
Nhật Bản 1 0 0 0 0 0
Hàn Quốc 1 0 0 0 0 0
SÂN NHÀ
Trung Quốc 0 0 0 0 0 0
Hồng Kông, Trung Quốc 0 0 0 0 0 0
Nhật Bản 0 0 0 0 0 0
Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0
SÂN KHÁCH
Trung Quốc 0 0 0 0 0 0
Hồng Kông, Trung Quốc 0 0 0 0 0 0
Nhật Bản 0 0 0 0 0 0
Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0