Vin.Win
Lucky88
ĐỘIHẠNGKẾT QUẢTRẬNTHẮNGHÒATHUAĐIỂM
TỔNG HỢP
VÒNG/BẢNG A
Bồ Đào Nha 1 Bán kết 3 2 1 0 7
Tây Ban Nha 2 Bán kết 3 2 1 0 7
Ý 3 3 1 0 2 3
Armenia 4 3 0 0 3 0
VÒNG/BẢNG B
Pháp 1 Bán kết 3 3 0 0 9
Ireland 2 Bán kết 3 1 1 1 4
Na Uy 3 3 0 2 1 2
Cộng hòa Séc 4 3 0 1 2 1
SÂN NHÀ
VÒNG/BẢNG A
Bồ Đào Nha 0 2 1 1 0 4
Tây Ban Nha 0 1 1 0 0 3
Ý 0 1 0 0 1 0
Armenia 0 2 0 0 2 0
VÒNG/BẢNG B
Pháp 0 1 1 0 0 3
Ireland 0 2 1 0 1 3
Na Uy 0 1 0 1 0 1
Cộng hòa Séc 0 2 0 1 1 1
SÂN KHÁCH
VÒNG/BẢNG A
Bồ Đào Nha 0 1 1 0 0 3
Tây Ban Nha 0 2 1 1 0 4
Ý 0 2 1 0 1 3
Armenia 0 1 0 0 1 0
VÒNG/BẢNG B
Pháp 0 2 2 0 0 6
Ireland 0 1 0 1 0 1
Na Uy 0 2 0 1 1 1
Cộng hòa Séc 0 1 0 0 1 0