Vin.Win
Lucky88
ĐỘIHẠNGKẾT QUẢTRẬNTHẮNGHÒATHUAĐIỂM
TỔNG HỢP
VÒNG/BẢNG A
Senegal 1 Vòng loại trực tiếp 3 2 1 0 7
Colombia 2 Vòng loại trực tiếp 3 2 0 1 6
Ba Lan 3 Vòng loại trực tiếp 3 1 1 1 4
Tahiti 4 3 0 0 3 0
VÒNG/BẢNG B
Ý 1 Vòng loại trực tiếp 3 2 1 0 7
Nhật Bản 2 Vòng loại trực tiếp 3 1 2 0 5
Ecuador 3 Vòng loại trực tiếp 3 1 1 1 4
Mexico 4 3 0 0 3 0
VÒNG/BẢNG C
Uruguay 1 Vòng loại trực tiếp 3 3 0 0 9
New Zealand 2 Vòng loại trực tiếp 3 2 0 1 6
Na Uy 3 3 1 0 2 3
Honduras 4 3 0 0 3 0
VÒNG/BẢNG D
Ukraine 1 Vòng loại trực tiếp 3 2 1 0 7
Mỹ 2 Vòng loại trực tiếp 3 2 0 1 6
Nigeria 3 Vòng loại trực tiếp 3 1 1 1 4
Qatar 4 3 0 0 3 0
VÒNG/BẢNG E
Pháp 1 Vòng loại trực tiếp 3 3 0 0 9
Mali 2 Vòng loại trực tiếp 3 1 1 1 4
Panama 3 Vòng loại trực tiếp 3 1 1 1 4
Ả Rập Saudi 4 3 0 0 3 0
VÒNG/BẢNG F
Argentina 1 Vòng loại trực tiếp 3 2 0 1 6
Hàn Quốc 2 Vòng loại trực tiếp 3 2 0 1 6
Bồ Đào Nha 3 3 1 1 1 4
Nam Phi 4 3 0 1 2 1
SÂN NHÀ
VÒNG/BẢNG A
Senegal 0 2 1 1 0 4
Colombia 0 1 1 0 0 3
Ba Lan 0 2 1 0 1 3
Tahiti 0 1 0 0 1 0
VÒNG/BẢNG B
Ý 0 1 0 1 0 1
Nhật Bản 0 1 0 1 0 1
Ecuador 0 2 1 0 1 3
Mexico 0 2 0 0 2 0
VÒNG/BẢNG C
Uruguay 0 1 1 0 0 3
New Zealand 0 1 0 0 1 0
Na Uy 0 2 1 0 1 3
Honduras 0 2 0 0 2 0
VÒNG/BẢNG D
Ukraine 0 1 1 0 0 3
Mỹ 0 2 2 0 0 6
Nigeria 0 1 0 1 0 1
Qatar 0 2 0 0 2 0
VÒNG/BẢNG E
Pháp 0 1 1 0 0 3
Mali 0 1 0 0 1 0
Panama 0 2 0 1 1 1
Ả Rập Saudi 0 2 0 0 2 0
VÒNG/BẢNG F
Argentina 0 1 1 0 0 3
Hàn Quốc 0 1 1 0 0 3
Bồ Đào Nha 0 2 1 0 1 3
Nam Phi 0 2 0 1 1 1
SÂN KHÁCH
VÒNG/BẢNG A
Senegal 0 1 1 0 0 3
Colombia 0 2 1 0 1 3
Ba Lan 0 1 0 1 0 1
Tahiti 0 2 0 0 2 0
VÒNG/BẢNG B
Ý 0 2 2 0 0 6
Nhật Bản 0 2 1 1 0 4
Ecuador 0 1 0 1 0 1
Mexico 0 1 0 0 1 0
VÒNG/BẢNG C
Uruguay 0 2 2 0 0 6
New Zealand 0 2 2 0 0 6
Na Uy 0 1 0 0 1 0
Honduras 0 1 0 0 1 0
VÒNG/BẢNG D
Ukraine 0 2 1 1 0 4
Mỹ 0 1 0 0 1 0
Nigeria 0 2 1 0 1 3
Qatar 0 1 0 0 1 0
VÒNG/BẢNG E
Pháp 0 2 2 0 0 6
Mali 0 2 1 1 0 4
Panama 0 1 1 0 0 3
Ả Rập Saudi 0 1 0 0 1 0
VÒNG/BẢNG F
Argentina 0 2 1 0 1 3
Hàn Quốc 0 2 1 0 1 3
Bồ Đào Nha 0 1 0 1 0 1
Nam Phi 0 1 0 0 1 0