Vin.Win
Lucky88
ĐỘIHẠNGKẾT QUẢTRẬNTHẮNGHÒATHUAĐIỂM
TỔNG HỢP
VÒNG/BẢNG A
Tây Ban Nha 1 Vòng chung kết 3 2 0 1 6
Ý 2 3 2 0 1 6
Ba Lan 3 3 2 0 1 6
Bỉ 4 3 0 0 3 0
VÒNG/BẢNG B
Đức 1 Vòng chung kết 3 2 1 0 7
Đan Mạch 2 3 2 0 1 6
Áo 3 3 1 1 1 4
Serbia 4 3 0 0 3 0
VÒNG/BẢNG C
Romani 1 Vòng chung kết 3 2 1 0 7
Pháp 2 Vòng chung kết 3 2 1 0 7
Anh 3 3 0 1 2 1
Croatia 4 3 0 1 2 1
SÂN NHÀ
VÒNG/BẢNG A
Tây Ban Nha 0 2 2 0 0 6
Ý 0 2 1 0 1 3
Ba Lan 0 1 1 0 0 3
Bỉ 0 1 0 0 1 0
VÒNG/BẢNG B
Đức 0 2 2 0 0 6
Đan Mạch 0 2 2 0 0 6
Áo 0 1 0 1 0 1
Serbia 0 1 0 0 1 0
VÒNG/BẢNG C
Romani 0 1 1 0 0 3
Pháp 0 2 1 1 0 4
Anh 0 2 0 0 2 0
Croatia 0 1 0 1 0 1
SÂN KHÁCH
VÒNG/BẢNG A
Tây Ban Nha 0 1 0 0 1 0
Ý 0 1 1 0 0 3
Ba Lan 0 2 1 0 1 3
Bỉ 0 2 0 0 2 0
VÒNG/BẢNG B
Đức 0 1 0 1 0 1
Đan Mạch 0 1 0 0 1 0
Áo 0 2 1 0 1 3
Serbia 0 2 0 0 2 0
VÒNG/BẢNG C
Romani 0 2 1 1 0 4
Pháp 0 1 1 0 0 3
Anh 0 1 0 1 0 1
Croatia 0 2 0 0 2 0