Vin.Win
Lucky88
ĐỘIHẠNGKẾT QUẢTRẬNTHẮNGHÒATHUAĐIỂM
TỔNG HỢP
VÒNG/BẢNG A
Brazil 1 Vòng loại trực tiếp 3 3 0 0 9
Angola 2 Vòng loại trực tiếp 3 2 0 1 6
New Zealand 3 3 1 0 2 3
Canada 4 3 0 0 3 0
VÒNG/BẢNG B
Nigeria 1 Vòng loại trực tiếp 3 2 0 1 6
Ecuador 2 Vòng loại trực tiếp 3 2 0 1 6
Úc 3 3 1 1 1 4
Hungary 4 3 0 1 2 1
VÒNG/BẢNG C
Pháp 1 Vòng loại trực tiếp 3 3 0 0 9
Hàn Quốc 2 Vòng loại trực tiếp 3 2 0 1 6
Chi lê 3 3 1 0 2 3
Haiti 4 3 0 0 3 0
VÒNG/BẢNG D
Nhật Bản 1 Vòng loại trực tiếp 3 2 1 0 7
Senegal 2 Vòng loại trực tiếp 3 2 0 1 6
Hà Lan 3 3 1 0 2 3
Mỹ 4 3 0 1 2 1
VÒNG/BẢNG E
Tây Ban Nha 1 Vòng loại trực tiếp 3 2 1 0 7
Argentina 2 Vòng loại trực tiếp 3 2 1 0 7
Tajikistan 3 3 1 0 2 3
Cameroon 4 3 0 0 3 0
VÒNG/BẢNG F
Paraguay 1 Vòng loại trực tiếp 3 2 1 0 7
Ý 2 Vòng loại trực tiếp 3 2 0 1 6
Mexico 3 3 1 1 1 4
Quần Đảo Solomon 4 3 0 0 3 0
SÂN NHÀ
VÒNG/BẢNG A
Canada 0 1 0 0 1 0
Brazil 0 2 2 0 0 6
New Zealand 0 1 0 0 1 0
Angola 0 2 1 0 1 3
VÒNG/BẢNG B
Hungary 0 1 0 0 1 0
Nigeria 0 2 2 0 0 6
Ecuador 0 1 1 0 0 3
Úc 0 2 1 1 0 4
VÒNG/BẢNG C
Pháp 0 1 1 0 0 3
Haiti 0 1 0 0 1 0
Hàn Quốc 0 2 1 0 1 3
Chi lê 0 2 1 0 1 3
VÒNG/BẢNG D
Mỹ 0 2 0 1 1 1
Hà Lan 0 2 1 0 1 3
Nhật Bản 0 1 1 0 0 3
Senegal 0 1 0 0 1 0
VÒNG/BẢNG E
Tây Ban Nha 0 2 1 1 0 4
Argentina 0 1 1 0 0 3
Tajikistan 0 1 1 0 0 3
Cameroon 0 2 0 0 2 0
VÒNG/BẢNG F
Ý 0 1 0 0 1 0
Mexico 0 2 1 0 1 3
Paraguay 0 1 0 1 0 1
Quần Đảo Solomon 0 2 0 0 2 0
SÂN KHÁCH
VÒNG/BẢNG A
Canada 0 2 0 0 2 0
Brazil 0 1 1 0 0 3
New Zealand 0 2 1 0 1 3
Angola 0 1 1 0 0 3
VÒNG/BẢNG B
Hungary 0 2 0 1 1 1
Nigeria 0 1 0 0 1 0
Ecuador 0 2 1 0 1 3
Úc 0 1 0 0 1 0
VÒNG/BẢNG C
Pháp 0 2 2 0 0 6
Haiti 0 2 0 0 2 0
Hàn Quốc 0 1 1 0 0 3
Chi lê 0 1 0 0 1 0
VÒNG/BẢNG D
Mỹ 0 1 0 0 1 0
Hà Lan 0 1 0 0 1 0
Nhật Bản 0 2 1 1 0 4
Senegal 0 2 2 0 0 6
VÒNG/BẢNG E
Tây Ban Nha 0 1 1 0 0 3
Argentina 0 2 1 1 0 4
Tajikistan 0 2 0 0 2 0
Cameroon 0 1 0 0 1 0
VÒNG/BẢNG F
Ý 0 2 2 0 0 6
Mexico 0 1 0 1 0 1
Paraguay 0 2 2 0 0 6
Quần Đảo Solomon 0 1 0 0 1 0