Vin.Win
Lucky88
ĐỘIHẠNGKẾT QUẢTRẬNTHẮNGHÒATHUAĐIỂM
TỔNG HỢP
VÒNG/BẢNG A
Úc 1 0 0 0 0 0
Iraq 1 0 0 0 0 0
Thái Lan 1 0 0 0 0 0
Bahrain 1 0 0 0 0 0
VÒNG/BẢNG B
Cộng Hòa Ả Rập Syrie 1 0 0 0 0 0
Nhật Bản 1 0 0 0 0 0
Qatar 1 0 0 0 0 0
Ả Rập Saudi 1 0 0 0 0 0
VÒNG/BẢNG C
Trung Quốc 1 0 0 0 0 0
Hàn Quốc 1 0 0 0 0 0
Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran 1 0 0 0 0 0
Uzbekistan 1 0 0 0 0 0
VÒNG/BẢNG D
Việt Nam 1 0 0 0 0 0
Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất 1 0 0 0 0 0
Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu 1 0 0 0 0 0
Jordan 1 0 0 0 0 0
SÂN NHÀ
VÒNG/BẢNG A
Úc 1 0 0 0 0 0
Iraq 1 0 0 0 0 0
Thái Lan 1 0 0 0 0 0
Bahrain 1 0 0 0 0 0
VÒNG/BẢNG B
Cộng Hòa Ả Rập Syrie 1 0 0 0 0 0
Nhật Bản 1 0 0 0 0 0
Qatar 1 0 0 0 0 0
Ả Rập Saudi 1 0 0 0 0 0
VÒNG/BẢNG C
Trung Quốc 1 0 0 0 0 0
Hàn Quốc 1 0 0 0 0 0
Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran 1 0 0 0 0 0
Uzbekistan 1 0 0 0 0 0
VÒNG/BẢNG D
Việt Nam 1 0 0 0 0 0
Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất 1 0 0 0 0 0
Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu 1 0 0 0 0 0
Jordan 1 0 0 0 0 0
SÂN KHÁCH
VÒNG/BẢNG A
Úc 1 0 0 0 0 0
Iraq 1 0 0 0 0 0
Thái Lan 1 0 0 0 0 0
Bahrain 1 0 0 0 0 0
VÒNG/BẢNG B
Cộng Hòa Ả Rập Syrie 1 0 0 0 0 0
Nhật Bản 1 0 0 0 0 0
Qatar 1 0 0 0 0 0
Ả Rập Saudi 1 0 0 0 0 0
VÒNG/BẢNG C
Trung Quốc 1 0 0 0 0 0
Hàn Quốc 1 0 0 0 0 0
Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran 1 0 0 0 0 0
Uzbekistan 1 0 0 0 0 0
VÒNG/BẢNG D
Việt Nam 1 0 0 0 0 0
Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất 1 0 0 0 0 0
Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu 1 0 0 0 0 0
Jordan 1 0 0 0 0 0