Vin.Win
Lucky88
ĐỘIHẠNGKẾT QUẢTRẬNTHẮNGHÒATHUAĐIỂM
TỔNG HỢP
VÒNG/BẢNG A
Uruguay 1 Vòng loại trực tiếp 3 3 0 0 9
Nga 2 Vòng loại trực tiếp 3 2 0 1 6
Ả Rập Saudi 3 3 1 0 2 3
Ai Cập 4 3 0 0 3 0
VÒNG/BẢNG B
Tây Ban Nha 1 Vòng loại trực tiếp 3 1 2 0 5
Bồ Đào Nha 2 Vòng loại trực tiếp 3 1 2 0 5
Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran 3 3 1 1 1 4
Ma Rốc 4 3 0 1 2 1
VÒNG/BẢNG C
Pháp 1 Vòng loại trực tiếp 3 2 1 0 7
Đan Mạch 2 Vòng loại trực tiếp 3 1 2 0 5
Peru 3 3 1 0 2 3
Úc 4 3 0 1 2 1
VÒNG/BẢNG D
Croatia 1 Vòng loại trực tiếp 3 3 0 0 9
Argentina 2 Vòng loại trực tiếp 3 1 1 1 4
Nigeria 3 3 1 0 2 3
Iceland 4 3 0 1 2 1
VÒNG/BẢNG E
Brazil 1 Vòng loại trực tiếp 3 2 1 0 7
Thụy Sỹ 2 Vòng loại trực tiếp 3 1 2 0 5
Serbia 3 3 1 0 2 3
Costa Rica 4 3 0 1 2 1
VÒNG/BẢNG F
Thụy Điển 1 Vòng loại trực tiếp 3 2 0 1 6
Mexico 2 Vòng loại trực tiếp 3 2 0 1 6
Hàn Quốc 3 3 1 0 2 3
Đức 4 3 1 0 2 3
VÒNG/BẢNG G
Bỉ 1 Vòng loại trực tiếp 3 3 0 0 9
Anh 2 Vòng loại trực tiếp 3 2 0 1 6
Tunisia 3 3 1 0 2 3
Panama 4 3 0 0 3 0
VÒNG/BẢNG H
Colombia 1 Vòng loại trực tiếp 3 2 0 1 6
Nhật Bản 2 Vòng loại trực tiếp 3 1 1 1 4
Senegal 2 Vòng loại trực tiếp 3 1 1 1 4
Ba Lan 4 3 1 0 2 3
SÂN NHÀ
VÒNG/BẢNG A
Uruguay 0 2 2 0 0 6
Nga 0 2 2 0 0 6
Ả Rập Saudi 0 1 1 0 0 3
Ai Cập 0 1 0 0 1 0
VÒNG/BẢNG B
Tây Ban Nha 0 1 0 1 0 1
Bồ Đào Nha 0 2 1 1 0 4
Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran 0 2 0 1 1 1
Ma Rốc 0 1 0 0 1 0
VÒNG/BẢNG C
Pháp 0 2 2 0 0 6
Đan Mạch 0 2 0 2 0 2
Peru 0 1 0 0 1 0
Úc 0 1 0 0 1 0
VÒNG/BẢNG D
Croatia 0 1 1 0 0 3
Argentina 0 2 0 1 1 1
Nigeria 0 2 1 0 1 3
Iceland 0 1 0 0 1 0
VÒNG/BẢNG E
Brazil 0 2 1 1 0 4
Thụy Sỹ 0 1 0 1 0 1
Serbia 0 2 0 0 2 0
Costa Rica 0 1 0 0 1 0
VÒNG/BẢNG F
Thụy Điển 0 1 1 0 0 3
Mexico 0 1 0 0 1 0
Hàn Quốc 0 2 1 0 1 3
Đức 0 2 1 0 1 3
VÒNG/BẢNG G
Bỉ 0 2 2 0 0 6
Anh 0 2 1 0 1 3
Tunisia 0 1 0 0 1 0
Panama 0 1 0 0 1 0
VÒNG/BẢNG H
Colombia 0 1 0 0 1 0
Nhật Bản 0 2 0 1 1 1
Senegal 0 1 0 0 1 0
Ba Lan 0 2 0 0 2 0
SÂN KHÁCH
VÒNG/BẢNG A
Uruguay 0 1 1 0 0 3
Nga 0 1 0 0 1 0
Ả Rập Saudi 0 2 0 0 2 0
Ai Cập 0 2 0 0 2 0
VÒNG/BẢNG B
Tây Ban Nha 0 2 1 1 0 4
Bồ Đào Nha 0 1 0 1 0 1
Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran 0 1 1 0 0 3
Ma Rốc 0 2 0 1 1 1
VÒNG/BẢNG C
Pháp 0 1 0 1 0 1
Đan Mạch 0 1 1 0 0 3
Peru 0 2 1 0 1 3
Úc 0 2 0 1 1 1
VÒNG/BẢNG D
Croatia 0 2 2 0 0 6
Argentina 0 1 1 0 0 3
Nigeria 0 1 0 0 1 0
Iceland 0 2 0 1 1 1
VÒNG/BẢNG E
Brazil 0 1 1 0 0 3
Thụy Sỹ 0 2 1 1 0 4
Serbia 0 1 1 0 0 3
Costa Rica 0 2 0 1 1 1
VÒNG/BẢNG F
Thụy Điển 0 2 1 0 1 3
Mexico 0 2 2 0 0 6
Hàn Quốc 0 1 0 0 1 0
Đức 0 1 0 0 1 0
VÒNG/BẢNG G
Bỉ 0 1 1 0 0 3
Anh 0 1 1 0 0 3
Tunisia 0 2 1 0 1 3
Panama 0 2 0 0 2 0
VÒNG/BẢNG H
Colombia 0 2 2 0 0 6
Nhật Bản 0 1 1 0 0 3
Senegal 0 2 1 1 0 4
Ba Lan 0 1 1 0 0 3